Aletta Jacobs

27.08.2014

Een speciale aflevering uit de serie 'Het Klokhuis maakt geschiedenis'. Lisa vertelt over het leven en werk van Aletta Jacobs. Zij was een belangrijke voorvechtster voor de positie van de vrouw in Nederland. Die stelde begin vorige eeuw bitter weinig voor. Zij ging als één van de weinige vrouwen studeren en werd de eerste vrouwelijke arts in ons land. Daarnaast heeft zij keihard gestreden voor het vrouwenkiesrecht. En dat is haar uiteindelijk gelukt!

Het Klokhuis maakt geschiedenis

HET KLOKHUISMAAKTGESCHIEDENIS