Willibrord

15.01.2014

Nog steeds wordt ieder jaar een met goud vergulde kist met mensenbotten door het centrum van Utrecht gedragen. Het zijn botten van 1300 jaar oud! Ze zijn van de heilige Willibrord. De monnik die van Ierland naar Nederland kwam om het christendom te verspreiden. Hij wordt gezien als de grondlegger van veel van onze christelijke tradities en maakte er veel werk van om vooral de ongelovige Friezen te overtuigen.

Het Klokhuis maakt geschiedenis

HET KLOKHUISMAAKTGESCHIEDENIS